Mijn naam is Mariëtte van de Ven-van den Wildenberg en ik ben woonachtig in Hapert. Na mijn opleiding HBO Jeudwelzijnswerk heb ik 26 jaar gewerkt in verschillende instellingen en in verschillende functies. Met kinderen, jongvolwassenen en volwassenen met diverse beperkingen. O.a. doof-blindheid, verstandelijke en lichamelijke beperkingen, gedrags-en opvoedingsproblemen, autisme, ADHD en persoonlijkheidsstoornissen.

Als vrijwilliger ben ik vier jaar betrokken geweest bij Vluchtelingenwerk Nederland en daarna was ik een drietal jaren actief als belangenbehartiger voor Alzheimer Nederland. Sinds 2013 run ik mijn eigen praktijk als mantelzorgmakelaar en vanaf november 2016 ben ik geregistreerd als onafhankelijk cliëntondersteuner. Uit ervaring weet ik dat een beperking door elke individuele persoon anders ervaren wordt. Daarom is zorg op maat zo belangrijk. De gewenste zorg en ondersteuning kan voor ieder individu verschillend zijn. Het maken van de goede keuzes is alleen mogelijk met inzicht in die vele mogelijkheden. Daar kan ik u als cliëntondersteuner uitstekend bij helpen. Als u een indicatie hebt in de Wet langdurige zorg, kan ik u informatie verstrekken, adviezen geven, u ondersteunen bij het opstellen van een persoonlijk zorgplan en met het regelen van passende zorg.

← Terug