Wat kunnen wij voor u doen als cliëntondersteuner?

Cliëntondersteuning bestaat uit de volgende diensten:

  • Informatie en advies geven over de mogelijkheden van zorg binnen de WLZ

Wij informeren en adviseren u onder andere over de manieren waarop u uw zorg kunt organiseren, het zorgaanbod en wachttijden in uw omgeving.  Over de manier waarop zorgaanbieders u zorg kunnen bieden in een instelling of thuis, over eventuele wachtlijsten. Maar ook over uw rechten als cliënt.

  • Ondersteuning bij het opstellen van een persoonlijk plan

In een persoonlijk plan kan de cliënt de invulling van zijn Wlz-zorg vastleggen: De wijze waarop de persoon zijn leven wenst in te richten, de gewenste leveringsvorm (verblijf in een zorginstelling, een volledig of modulair pakket thuis, volledig middels een persoonsgebonden budget) en eventueel de inzet van zorgverleners.
Iemand met een Wlz-indicatie kan voor het opstellen, evalueren en bijstellen van zijn persoonlijke plan een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner.

  • Ondersteuning bij het opstellen, bijstellen en evalueren van het zorgplan

Als u gebruikt gaat maken van verblijf in een instelling, dan maakt u met de zorgaanbieder afspraken over de invulling van de zorg. Deze wordt vastgelegd in een zorgplan. Een onafhankelijk cliëntondersteuner kan helpen bij het opstellen, evalueren en bijstellen ervan. Bijvoorbeeld bij de voorbereiding van de zorgplanbespreking, maar ook om u tijdens het gesprek bij te staan.

  • Ondersteuning bij het kiezen van een passende Wlz-zorgaanbieder en passende Wlz zorg

Of het nu gaat om verblijf in een instelling of om het inzetten van zorg thuis, wij ondersteunen u bij het vinden van een passende zorgaanbieder. Het maakt niet uit op basis van welke financieringsvorm, met of zonder een persoonsgebonden budget.

  • Bemiddeling indien zorg niet conform verwachting en afspraken wordt geleverd

Als u het niet eens bent met de invulling van uw zorgvraag kunt u een beroep doen op de onafhankelijke cliëntondersteuner. Bijvoorbeeld als u vindt dat de zorgaanbieder (binnen de grenzen van uw zorgprofiel) onjuiste, te weinig of te weinig samenhangende zorg levert. Of, als u van mening bent dat de zorgaanbieder de met u gemaakte afspraken in het zorgplan niet nakomt.

  • Ondersteuning bij herindicatie

Indien uw zorgvraag niet meer passend is binnen het huidige geïndiceerde zorgprofiel kunnen wij u ondersteunen bij een eventuele aanvraag voor een herindicatie.

Klachtenreglement BCMB

Privacyreglement